Collections

MRP_M_54.001.jpeg

Kolekcja zawiera obiekty o charakterze militariów ze zbiorów pyzdrskiego muzeum.

MRP_H_959.1.jpeg

Kolekcja zawiera materiały o charakterze ikonograficznym, dotyczące historii Pyzdr.

MRP_H_4.003.jpeg

Kolekcja ta zawiera najcenniejsze dokumenty i księgi historyczne dokumentujące kilkusetletnią historię Pyzdr.

More collections