Collection

Kolekcja ksiąg, pieczęci i dokumentów historycznych

Kolekcja ta zawiera najcenniejsze dokumenty i księgi historyczne dokumentujące kilkusetletnią historię Pyzdr.