Object

From collection:Kolekcja ksiąg, pieczęci i dokumentów historycznych

Dokument królewski

Description:

Dokument sporządzony na pergaminie w roku 1590, w języku łacińskim i polskim. Zygmunt III Waza potwierdza dokumenty z dnia 17. XI. 1576 i 20 II. 1585, którymi Stefan Batory potwierdził Statut Cechu Szewców w Pyzdrach i poprawkę do niego. Wydany w Warszawie 22.XI 1590 roku.
Pieczęc woskowa, średnia, przywieszona, nieco uszkodzona.

Type:

dokument

Identifier:

MRP/H/4

Date Created:

1590-11-22

Medium:

pergamin

Spatial Coverage:

Warszawa, Polska

Embed

Copy the code below into your web page