Collection

Wystawy Aktualne

Zbiór kości zwierząt prehistorycznych Zbiór kości zwierząt z okresu plejstoceńskiego Prezentowany na wystawie w naszym Muzeum jest jednym z zestawów kości zwierząt plejstoceńskich w Polsce. Wśród nich są największe zainteresowania paleontologów wzbudza czaszka piżmowoła. Kości pozyskane zostały ze żwirowni, z pobliskiej miejscowości Spławie. W zbiorze kości najstarszego zwierzęcia żyjącego na naszym terenie w pobliżu epoce lodowcowej jest nosorożec włochaty datowany na 46000 lat, nie jest młodszy jest renifer 45000 lat oraz jeleń olbrzymi 44000 lat. Mamut zamieszkiwał te tereny około 40633 lat temu zaś piżmowół około 34600 lat temu .W swoich zbiorach obejmują także kości konia plejstoceńskiego, żubra pierwotnego zwanego (bizonem stepowym).

Selected collection objects