Collections

Kolekcja judaików

Kolekcja judaików ze zbiorów muzeum w Pyzdrach

View more

Kolekcja ksiąg, pieczęci i dokumentów historycznych

Kolekcja ta zawiera najcenniejsze dokumenty i księgi historyczne dokumentujące kilkusetletnią historię Pyzdr.

View more

Kolekcja "Historia Pyzdr na fotografii"

Kolekcja zawiera materiały o charakterze ikonograficznym, dotyczące historii Pyzdr.

View more

Kolekcja militariów

Kolekcja zawiera obiekty o charakterze militariów ze zbiorów pyzdrskiego muzeum.

View more

Archiwum wystaw

Lorem ipsum lorem ipsum

View more