Pyzdrzanie

Tłoczek.jpg

 

Ignacy Felicjan Tłoczek (ur.6 sierpnia 1902 w Pyzdrach, zm. 7 października 1982 roku w Warszawie) – architekt, urbanista, historyk architektury krajobrazu i humanista, który decydująco wpłynął na współczesne oblicze Torunia.

W latach 1924-1931 studiował architekturę na Politechnice warszawskiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Toruniu na stanowisku głównego architekta miejskiego. Opracował w tym okresie urbanistyczny plan rozbudowy miasta. Wytyczne kierunkowe tego planu są nadal tu aktualne. W okresie II wojny światowej gromadził materiały dotyczące obiektów architektonicznych, wykonując przy tym tysiące rysunków. Rysunki te stanowią unikatową dokumentację obiektów, które nie przetrwały do obecnych czasów. Zebrane w okresie wojny materiały wykorzystał przy opracowaniu przyszłych prac naukowych. W czasie wyzwalania Wielkopolski (w styczniu 1945) w ciągu jednej zimowej nocy odbudował drewniany most na Warcie w Pyzdrach. Po wojnie podjął pracę na Politechnice Warszawskiej w Katedrze Architektury i Planowania Wsi, gdzie uzyskał stopień profesora. W 1961 r. powierzono mu stanowisko kierownika Katedry Budownictwa Wiejskiego na Akademii Rolniczej. W latach 1964-1966 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był inicjatorem i autorem koncepcji utworzenia skansenu przy Muzeum w Ciechanowcu. Po przejściu na emeryturę w 1972 nadal aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i społecznym kraju.

 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_T%C5%82oczek

 

 -------------------------------------------------- ------------------------------------

 Jan Rozenkop.jpg

Jan Rozenkop urodził się w 1927 r. w Pyzdrach, zmarł 3 maja 2020 r. w Pyzdrach.  W Pyzdrach znali go chyba wszyscy, wielki społecznik, dobry człowiek.  

Tekst na podstawie: s trona internetowa Urzędu Miejskiego w Pyzdrach,  Wiadomości Wrzesińskie; Tomasz Szternela. Oprac. Dawid Lajtlich