Pyzdrzanie

Ignacy Felicjan Tłoczek urodził się 6 sierpnia 1902 r. w Pyzdrach, zmarł  7 października 1982 r. w Warszawie. Z zawodu był:  architektem, urbanistą, historykiem architektury krajobrazu i humanistą. Po ukończeniu Humanistycznego Gimnazjum Miejskiego w Pyzdrach wyjechał do Warszawy, gdzie w 1931r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po studiach podjął pracę w Zarządzie Miejskim w Toruniu, gdzie miał decydujący wpływ na współczesne oblicze Torunia. We wrześniu 1939 roku 37-letni podporucznik rezerwy pan Ignacy Tłoczek został zmobilizowany do wojska, razem z innymi oficerami udał się do Lublina i tam został ciężko ranny podczas nalotu. Czas okupacji spędził w Pyzdrach i Koninie. W latach 1940-1945 pracował jako technik powiatowy w Koninie. Tam też prowadził tajne nauczania zawodowe i inwentaryzacje zabytków w regionie. Zgromadził obszerną dokumentacje, która wykorzystał  w pracy badawczej. Pan Ignacy Tłoczek był dyrektorem Kopalni Węgla i Fabryki Brykietów w Koninie. Za jego przyczyną już w marcu 1945 r. doprowadzono do wydobycia pierwszych ton węgla na potrzeby Konina i jego mieszkańców. Po wojnie podjął pracę na Politechnice Warszawskiej w Katedrze Architektury i Planowania Wsi, gdzie uzyskał stopień profesora. Pan Ignacy Tłoczek w latach 1957-1961 pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki, gdzie był zastępcą dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków i prowadził akcję ochrony zabytków drewnianego budownictwa. To właśnie ta działalność przyczyniła się do rozwoju i tworzenia muzeów regionalnych i muzeów architektury ludowej w Polsce. To z inicjatywy i przy fachowym doradztwie Ignacego Tłoczka odbudowano drewniany dom podcieniowy w Pyzdrach i zorganizowano w nim Muzeum Regionalne. Swoimi działaniami w Ministerstwie doprowadził do sfinalizowania konserwacji osiemnastowiecznych malowideł A. Swacha znajdujących się w krużgankach kościoła pofranciszkańskiego w Pyzdrach przedstawiających cykl  scen życia świętego Franciszka z Asyżu. W 1961 r. powierzono mu stanowisko kierownika Katedry Budownictwa Wiejskiego na Akademii Rolniczej. W latach 1964-1966 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był inicjatorem i autorem koncepcji. utworzenia skansenu przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Po przejściu na emeryturę w 1972 r. nadal aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i społecznym. Pan Ignacy Tłoczek był odznaczony dwu krotnie Złotym krzyżem zasługi  po raz pierwszy w 1938r. oraz 1946 r., Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski w 1954r. a także licznymi odznakami: Złotą odznaką za opiekę nad zabytkami, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Białostocczyźnie. Bardzo dobrze znał i rozumiał przyrodę, złożone procesy osadnicze oraz istotę ochrony środowiska, a szczególnie bliskie były panu Ignacemu krajobrazy wsi i małych miasteczek. Małe miasto, wieś, krajobrazy były treści książek pana Ignacego, gdzie były podkreślane wartości narodowego dziedzictwa. Pan Ignacy Tłoczek był autorem około 270 publikacji, w tym kilkunastu książek, licznych artykułów naukowych i popularyzatorskich. Około 100 z nich dotyczy spraw architektury ludowej, tradycji regionalnych, ochrony zabytków i kultury materialnej. Był autorem m.in. planu zagospodarowania przestrzennego Konińskiego Okręgu Przemysłowego.                         

 

 Tekst opracowany na podstawie materiałów :

- (2002): I.F.Tłoczek urbanista-profesor-humanista wybór pism pod redakcją Hanki Zaniewskiej Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań

 

 Olejnik R. (2014): Architekt na węglu. Kurier Koniński. nr170: 8-9,17

 

 Netografia

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_T%C5%82oczek dostęp w dniu 10.07.2020.

 

Opracował Dawid Lajtlich

 

Tłoczek.jpg

 

 

Jan Rozenkop urodził się w 1927 r. w Pyzdrach, zmarł 3 maja 2020 r. także w Pyzdrach. Niemal wszystkie lata pana Jana były związane z królewskim miastem Pyzdry. Naukę związaną w pyzdrskiej szkole podstawowej. Był spokojnynym uczniem. Już jako mały chłopiec chciał zostać strażakiem. Naukę pod opieką w szkole średnio-zawodowej. Wybrał zawód masarski. Pierwszą pracę w sklepie masarskim w Gminnej Spółdzielni. Został kierownikiem. Później prowadził Gospodę w Rynku. W spółdzielni przepracował 40 lat. Jak mówił „Wszystkiego dorobił się sam”. Z kobietą związaną z życiem z panią Wandą związał się w 1953 r.węzłem małżeńskim, rodzice trójki dzieci. Pan Jan pełnił bardzo wiele funkcji społecznych. Był częścią Harcerstwa Polskiego i członkiem PZPR Pyzdry. W 1945 r. wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach, gdzie przez 75 lat w pełnił funkcje kompatybilne. A przez 20 lat pełnił funkcję pierwszego prezesa jednostek, a później związek gminny ZOSP. Udzielał się społecznie w straży, mimo to, że nie uczestniczą w działaniach bojowych. W 1966 r. został po raz pierwszy prezesem zarządu jednostek w Pyzdrach. W 1984 r. powierzone mu funkcje prezesa zarządu gminy OSP.Po raz ostatni Pan Jan założył mundur strażacki z okazji 223 rocznicy uchwalenia konstytucji, wybierz też inne miejsce symboliczne gest złożenie przez pana Jana kwiatów pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Ofiar Mordu Katyńskiego na Rynku w Pyzdrach. Pan Jan wstąpił w 1958 r. do orkiestry dętej i tam przez blisko 43 lata grał na tenorze, a później na alcie. Byłem miejscowym kołem wędkarskim, 50 lat pełnił funkcję prezesa - wędkarstwo było jego pasją. W marcu 2009 r. członkowie koła nadali Panu Janowi dożywotni tytuł honorowego prezesa Koła PZW (Bo Polski Związek Wędkarski) bo to dzięki panu Janowi rozbudowano i rozszerzył infrastrukturę na Zbiorniki Szybskich. Działał również w samorządzie, jako Radny Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyzdry do 1988 r.W ciągłym życiu przedstawione liczne odznaczenia społeczne i państwowe. Najważniejszym odznaczeniem dla niego był Złoty Krzyż Zasługi, który otrzymał w 1981r.   W Pyzdrach znali go chyba wszyscy, wielki społecznik, dobry człowiek. Pan Jan był członkiem, która swą działalność przynosi wniesione chlubę i zadowolenie dla miasta.

 A oto inne wyróżnienia i odznaczenia, które otrzymasz pan Jan Rozenkop:

 

Srebrna znaczaka PZW 1967r.

Złota znaczaka PZW 1972r.

Wysługa 30-lecia OSP Pyzdry 1975r.

Brązowy medal za zasługi w pożarnictwie 1977r.

Złota znaczaka ZZPH Spółdzielczości 1977r.

Medal 100-lecia Zorganizowania Wędkarstwa Polskiego 1979r.

Odznaka za zasługi dla Województwa Konińskiego 1981 r.

Złoty krzyż z zasługi 1981r.

Złota znaczaka PZW 1982r.

Medal 40-lecia PRL 1984r.

Srebrny medal dla pożarnictwa 1984r.

Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1985r.

Medal za zasługi rozwoju wędkarstwa 45-lecia powstania koła PZW 1991r.

Złoty medal za zasługi w pożarnictwie 1993 r.

Honorowy członek związku PZW 1993r.

Honorowa Odznaka za zasługi Województwa Konińskiego 1995r.

Odznaka za zasługi dla wędkarstwa Konińskiego 1995r.

Wzorowy strażak 1996r.

Honorowy Krzyż Zasługi Jubileuszu 110-lecia OSP Pyzdry 2010 r.

 

 Tekst opracowany na podstawie materiałów:

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pyzdrach wywiad przeprowadzony przez Ewę Kubacką.

Artykuł Gazety Wiadomości Wrzesińskie tekst Tomasza Szternela.

Opracował

Dawid Lajtlich

 

Jan Rozenkop.jpg

 

Pracownicy Młyna Motorowego Szymczaka w Pyzdrach.

Zdjęcie wykonane na tle budynku młyna / dawny zamek / w połowie lat 30-tych XX w.

 

 

Lista Rozalli Lesińskiej