Współpraca

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej obecnie współpracuje:

1) Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Współpracujemy z Muzeum Wojska Polskiego w ramach umowy

2) Jednostki samorządowe:

       -Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Współpraca polega na organizacji uroczystości patriotycznych oraz imprez historycznych.

A także organizacja lekcji muzealnych.

3) Stowarzyszenie króla Kazimierza Wielkiego

4) Szlak Piastowski