Collection

05 marca 2020 r. Otwarcie wystawy czasowej "Pyzdrzanin w Ameryce"

Otwarcie wystawy w dniu 5 marca 2020 r. poprzedziła przygotowana  krótka prezentacja odwołująca się do historii wyjazdów mieszkańców Pyzdr do Ameryki. W żartobliwy sposób odniósł się do niej  autor prezentowanych na wystawie zdjęć Karol Budziński, który stwierdził, że odbył nie po to aby tam zarobić dolary ale aby je stracić. Jego poprzednicy już od końca XIX wieku, niekiedy całymi miesiącami jechali do Ameryki za tzw. chlebem. Zarobione tam pieniądze, które przesyłali do kraju okupione były rozłąką z najbliższymi. Bywało, że rozstanie to było na zawsze. Spotkanie z fotografią Karola Budzińskiego było okazją do opowiedzenia o Pyzdrzanach,  których potomkowie żyją w USA. Nie wiele o nich wiemy. Wśród nich są to często osoby znane amerykańskiemu środowisku - silnie zaangażowane w życie społeczno polityczne i kulturalne. Na spotkaniu w muzeum przedstawiliśmy ogólnie tylko niektóre ze znanych nam postaci powiązanych korzeniami rodzinnymi z Pyzdrami. Jest to m.in. T.John Lesiński –wicegubernator stanu Michigan, Józef Skutecki, Neale Donald Walsch (Wasielewski), Zygmunt Ejchorszt, Ted Cwudziński. O nich i o innych osobach związanych z Pyzdrami piszemy (tu nadal trwają prace) w zakładce Nauka Zbiory – Pyzdrzanie.   Poniżej fotorelacja ze spotkania