Collections

Kolekcja judaików

Kolekcja judaików ze zbiorów muzeum w Pyzdrach

View more

Kolekcja ksiąg, pieczęci i dokumentów historycznych

Kolekcja ta zawiera najcenniejsze dokumenty i księgi historyczne dokumentujące kilkusetletnią historię Pyzdr.

View more

Kolekcja "Historia Pyzdr na fotografii"

Kolekcja zawiera materiały o charakterze ikonograficznym, dotyczące historii Pyzdr.

View more

Kolekcja militariów

Kolekcja zawiera obiekty o charakterze militariów ze zbiorów pyzdrskiego muzeum.

View more

05 marca 2020 r. Otwarcie wystawy czasowej "Pyzdrzanin w Ameryce"

Otwarcie wystawy w dniu 5 marca 2020 r. poprzedziła przygotowana  krótka prezentacja odwołująca się do historii wyjazdów mieszkańców Pyzdr do Ameryki. W żartobliwy sposób odniósł się do niej  autor prezentowanych na wystawie zdjęć Karol Budziński, który stwierdził, że odbył nie po to aby tam zarobić dolary ale aby je…

View more