Archiwalia

Zbiory archiwalne do dokumentów objętych działem cech rzemieślniczych w Pyzdrach. W zbiorach muzeum zachowały się tylko księgi cech cechowych sporządzone po pożarze miasta w roku 1768.

 

Cech szewców

Księga cechów szewców

https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/d7a1c30a1ff5618e7d56f9ee901a9d62.jpeg

https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/db311e2eeb649fdee5c24156a8243902.jpeg

Przywilej króla Stefana Batorego dla cechu szewców z 1576 roku.

 https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/3d43951de3aee9fe2ddfb44b2e821d17.jpeg

 

Pieczęć królewska cechu młynarzy w Pyzdrach. Stanisław Aygust Poniatowski datowane na lata 1764-1795.

 

https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/6bc3261f4a72947fe829382fe76631bf.jpeg

Księga 

https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/03b127d6e1d9723f799bb6a3c93b6d74.pdf 

 

Księga wpisu klasy do cech szewskiego. Pierwszy zapis z 15.III. 1819 roku.

https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/796285acab150ac8f3c7bac1a12b35da.jpeg

 

 

Cech piekarzy

https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/db4629c72293604a2b4a79ed40480c30.pdf

https://muzeum-pyzdry.locloud.pl/files/original/a8f407e3d9903c674658d4c109db16d0.jpeg