MRP_P_10.003.jpeg

Czaszka piżmowoła

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej