MRP_H_727.1.jpeg

Pyzdry, gimnazjum

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej