KB208323.jpg

Karol BudziƄski przed otwarciem wystawy

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej