KB208358.jpg

Przemowa Karola BudziƄskiego

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej