MRP_H_256.1.jpeg

Pyzdry. Zaprzęg konny przy bramie wyjazdowej na ul. Zamkową, z posesji p. Szymczaków. /lata 30 XX w./

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej