MRP_H_959.1.jpeg

Pyzdry, fara

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej