MRP_H_958.1.jpeg

Pyzdry

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej