MRP_H_4.003.jpeg

Dokument królewski

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej