MRP_H_375.1.jpeg

Dom podcieniowy

From: Muzeum Regionalne Ziemii Pyzdrskiej